Статті

АСТАРТА: РОЗВИТОК АПК З ТУРБОТОЮ ПРО ДОВКІЛЛЯ І ЛЮДЕЙ

Протягом десяти останніх років агропромхолдинг АСТАРТА, який входить до топ-5 найбільших виробників сільгосппродукції в нашій країні, є однією з провідних українських компаній у підтримці практик сталого бізнесу. В опублікованому нею звіті зі сталого розвитку за 2020 рік серед іншого зазначається, що торік компанія отримала рейтинг Sustainalytics — світового лідера у галузі екологічних, соціальних, управлінських досліджень та рейтингів. Рейтингове агентство провело фундаментальну оцінку результатів діяльності АСТАРТИ у сфері ESG. Перевірка компанії на відповідність принципам ESG (англ. Environmental — екологія, social — соціальний розвиток, governance — корпоративне управління) розповідає інвесторам про стратегію компанії, умови праці співробітників і те, як підприємство дбає про екологію. За результатами оцінки торік рейтинг ризику ESG АСТАРТИ становить 32,6. Це відповідає 3-й позиції серед 89 компаній світу, які входять до рейтингу агентства у галузі сільського господарства.

Про те, як АСТАРТІ вдалось досягти такого високого результату і що практично компанія впроваджує для зменшення впливу на довкілля і збереження природного біорізноманіття ми поспілкувались із провідною фахівчинею зі сталого розвитку АСТАРТИ Анною Виверець.

— Пані Анно, що означає для АСТАРТИ такий високий світовий рейтинг Sustainalytics та як компанії вдалося посісти в ньому третю сходинку?

— АСТАРТА — вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, публічна європейська компанія, яка веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Наше призначення — побудувати сильну Україну і зміцнити довіру до неї у світі, розкриваючи і примножуючи потенціал української землі і людей та надихаючи суспільство своїм прикладом ведення бізнесу на принципах чесного партнерства, етики і розвитку.

Основна мета компанії — виробляти здорову і якісну продукцію, дотримуючись принципів сталого розвитку. АСТАРТА з 2008 року є учасником ініціативи Глобального договору ООН. У нашій бізнес-діяльності ми підтримуємо 10 принципів цього договору щодо прав людини, трудових відносин, захисту довкілля та протидії корупції, та поділяємо порядок денний ООН в галузі сталого розвитку до 2030 року, визначений у 17 цілях. Ми приймаємо та розділяємо Цілі сталого розвитку, робимо внесок у їх досягнення.

Глобальні цілі зі сталого розвитку не є простим викликом для будь-якого бізнесу. Їхня реалізація потребує чіткої та неупередженої стратегії. Ця стратегія розробляється на основі трьох сталих складових — ESG (з англ. E (environmental) — екологічна, S (social) — соціальна, та G (governance) — управлінська складові). Відповідно кожна Глобальна ціль має свою приналежність до складової.

Щороку АСТАРТА реалізовує десятки проєктів та ініціатив в рамках ESG. Якщо говорити про сталий розвиток загалом, то 2020 року було ухвалено «Політику зі сталого розвитку» компанії, яка декларує основні принципи нашого бізнесу у сфері корпоративного управління, забезпечення якості продукції, охорони навколишнього середовища, боротьби зі змінами клімату, дотримання прав людини, охорони праці, сталих закупівель, трудових відносин, корпоративної етики тощо.

Разом із цим, ми задекларували й інші політики «Політика щодо протидії корупції», «Політика з охорони навколишнього середовища», «Політика з охорони та збереження лісів», «Політика зі зміни клімату, парникових газів та енергоефективності», «Політика добробуту тварин». Кожна політика призначена для більш чіткої деталізації наших намірів у сфері сталого розвитку та розробки програм та проєктів щодо їх реалізації.

— Щодо енергоефективності і переходу на альтернативні види енергії АСТАРТІ досвіду не бракує. Наскільки вам вдалося скоротити використання традиційних джерел енергій на користь відновлюваних?

— АСТАРТА дуже велику увагу приділяє ощадливому виробництву. Так, з 2015 року на цукрових заводах компанії запроваджена програма з ресурсо— та енергоефективності (англ. Best available technics (BAT) — кращі доступні технології). Завдяки цій програмі ми щороку досягаємо зменшення споживання води, електроенергії та природного газу на тонну перероблених цукрових буряків. Як змінювалось споживання енерго— та природних ресурсів за останні 6 років можна побачити в таблиці 1 (підвищення витрат ресурсів 2020 року пов'язане з високою цукристістю буряків).

2020 року АСТАРТА була нагороджена за лідерство в енергетичному менеджменті за результатами конкурсу «Energy Management Leadership Awards» від Міністерства чистої енергії — глобального форуму, який збирає представників міністерств енергетики різних країн, Європейської комісії та ЮНІДО.

Одним із суттєвих екологічних аспектів для нашого бізнесу є відходи виробництва. 2020 року було утворено 677 тис. тонн відходів, що на 32% менше порівняно з попереднім роком. Якщо об'єднати всі наші підприємства, то можна побачити модель циркулярної економіки, коли відходи одного виробництва слугують сировиною або допоміжними матеріалами для іншого. Наприклад, солома слугує підстилкою для тварин на фермах, жом — це корм, дефекат — потенційне добриво та інше. Завдяки такому принципу більше половини відходів були повторно використані на власні потреби підприємствами агропромхолдингу.

Але існують такі відходи, які, на жаль, підлягають виключно утилізації, наприклад, азбестовмісні матеріали. З 2016 року в компанії реалізовується програма по заміні цих небезпечних матеріалів, і за 2020 рік було утилізовано 10,5 тонн (на жаль, через карантинні обмеження не вдалося зробити цей показник вищим).

Особливу увагу ми приділяємо і використаній пластиковій тарі з-під засобів захисту рослин. Торік було передано на утилізацію 104,8 тонн такої тари спеціалізованим організаціям.

— У компанії постійно наголошують про її свідоме протистояння змінам клімату і зменшення викидів парникових газів. Наскільки відчутним є таке скорочення, можете навести цифри?

— Якщо говорити про боротьбу зі змінами клімату, то по суті реалізація наших ресурсо— та енергоефективних програм — це вже суттєвий внесок. 1 січня 2021 року в Україні набув чинності Закон (№377-IX) про принципи моніторингу, звітності та перевірки викидів парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС. Згідно з законом, АСТАРТА звітуватиме про викиди парникових газів, що виробляються на наших цукрових заводах та заводі з переробки сої.

2020-го було розроблено корпоративний стандарт, який визначає методики розрахунку парникових газів у рамках Scope 1 (це прямі викиди від котлів, автотранспорту, місць зберігання гною та життєдіяльності великої рогатої худоби). Найбільшу частку викидів парникових газів серед бізнес-сегментів АСТАРТИ формує виробництво цукру — 37% від загального обсягу, або 108 тис. тонн еквіваленту CO2, що на 22% менше минулого року.

2020-го компанія розпочала розрахунок викидів парникових газів від ентероциклового бродіння та зберігання гною у тваринництві. Ця частка сегменту тваринництва (скотарства) в загальному обсязі викидів парникових газів 2020 року становила 37%, або 107 тис. тонн еквіваленту CO2. Частка агровиробництва (включаючи елеватори) становила 23%, або 67 тис. тонн еквіваленту CO2, що на 35% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року завдяки зменшеним обсягам виробництва. Внесок сегменту переробки сої був незначним, порівняно з іншими сегментами, з часткою 4% у загальних викидах парникових газів, або 11 тис. тонн в еквіваленті CO2.

2020 року загальний обсяг викидів парникових газів, вироблених ключовими сегментами компанії, склав 293 тис. тонн еквіваленту CO2. Цьогоріч компанія розширює поле для розрахунку викидів парникових газів, враховуючи викиди від закупленої та витраченої на власні потреби електроенергії (Scope 2 — непрямі викиди), та викиди від тимчасових місць зберігання відходів (Scope 3). У наших планах є розрахунок нашого CO2 балансу, тобто порахувати, скільки ми не тільки викидаємо, але й компенсуємо (поглинання за рахунок наших посівних площ).

— Яких практичних кроків вживає АСТАРТА для збереження водного балансу країни? Адже виробництва компанії потребують чималої її кількості.

— Виробництво цукру справді споживає значні обсяги води. Водночас компанія робить все можливе для зменшення споживання води та водовідведення. Торік споживання води цукровим сегментом становив 1,4 млн м3 (зменшення на 24%), тоді як водовідведення становило 1,3 млн м3 (зменшення на 18%).

Цукрові заводи мають різні категорії води, яка використовується в процесі переробки цукрових буряків. Вода I категорії — це технічна вода з водосховища, вода II категорії — це чиста вода, що використовується для очищення цукрових буряків та їхнього транспортування по конвеєрній стрічці. Вода III категорії — це стічні води, що містять мул технологічного процесу. Остання категорія води не повертається у зворотній цикл і скидається на поля фільтрації, які розташовані поблизу цукрових заводів та призначені для біологічного очищення стічних вод.

Тваринництво і рослинництво АСТАРТИ споживають воду головним чином для поїння тварин та під час застосування засобів захисту рослин у посівах сільгоспкультур. 2020 року споживання води цими двома сегментами становило 2,2 млн м3 (зменшення на 11%), тоді як водовідведення склало 0,4 млн м3 (зменшення на 18%). Вода забирається із свердловин відповідно до лімітів та дозволів місцевої влади. Вода, що скидається — це переважно стічні води, зібрані для подальшого очищення спеціальними організаціями. Сегмент соєпереробки споживає відносно невелику кількість води із свердловин згідно до встановлених лімітів та дозволів місцевих органів влади. Стічні води потрапляють на поля фільтрації, які розташовані поруч і призначені для біологічного очищення вод. Торік операції з переробки сої спожили 0,15 млн м3 (на 47% більше) і скинули 0,05 млн м3 води (на 34% більше). З метою моніторингу стічних вод, АСТАРТА щокварталу проводить аналіз їхньої якості.

— Як вам вдається нарощувати обсяги й інтенсифікацію виробництва і водночас працювати над збереженням біорізноманіття і впроваджувати органічне виробництво?

— 2020 року АСТАРТА запровадила політику щодо вирубки лісів, визнаючи важливу роль лісів у пом'якшенні наслідків зміни клімату та захисту біорізноманіття. Компанія не вирубує ліси, щоб збільшити свій земельний банк під сільськогосподарські операції. Компанія має на меті використовувати землю за сталими принципами, що передбачає мінімальний вплив на ґрунти. Таке стале виробництво дозволяє зберегти вологу в ґрунті, захистити його від водної та вітрової ерозії, а також зменшити витрати.

Водночас для переходу від традиційного вирощування сільгоспкультур до методів мінімального впливу на ґрунт потрібно відповідне обладнання та час для адаптації. Захист та збереження біорізноманіття, підтримка екосистеми та збалансоване управління живими природними ресурсами є основою сталого розвитку.

У рамках своєї бізнес-діяльності компанія керується вимогами, встановленими Конвенцією ООН про біологічне різноманіття. АСТАРТА вживає профілактичні та коригуючі заходи, щоб не виснажувати екосистему завдяки новим проєктам і ефективній операційній діяльності, та проводить щороку відповідну оцінку ризиків.

Наша компанія не має виробничих потужностей на природних територіях з особливим статусом, заповідних територіях, територіях з високим рівнем біорізноманіття. Водночас компанія знає біологічні види, які знаходяться в районі її діяльності. За результатами досліджень біологічного різноманіття, наша діяльність не має високих ризиків для біорізноманіття.

Компанія прагне до сталих методів виробництва. У рослинництві використовуються сучасні технології, які зберігають якість ґрунту та забезпечують високу якість виробництва. Водночас АСТАРТА свідомо розпочала ведення органічного землеробства, це цілком відповідає прагненням європейських країн щодо розширення органічного землеробства. 2020 року «Лист-Ручки», одне із агропідприємств АСТАРТИ на Полтавщині, отримало статус органічного виробника. Процес переходу до органічного землеробства зайняв три роки і зрештою торік дав перший урожай — 3,5 тис. тонн озимої пшениці, сої, гречки та інших органічних культур.

Ключові підприємства АСТАРТИ сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів.

Також 2011 року компанія запровадила корпоративну інтегровану систему менеджменту для досягнення найкращих результатів та підвищення ефективності, в кожному сегменті бізнесу. Корпоративна інтегрована система менеджменту охоплює якість, безпеку продукції, охорону праці, навколишнього середовища, енергоменеджмент та базується на міжнародних стандартах. Система дозволяє застосовувати принципи та підходи для забезпечення безпеки всіх видів діяльності. 2020-го систему ISO 45001 було впроваджено на всіх семи наших зернових елеваторах. Також два елеватори були сертифіковані відповідно до ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000.

Перехід на нову версію FSSC версії 5.0 був здійснений на п'яти цукрових заводах та на заводі з переробки сої. Схема ISCC PLUS забезпечує стале виробництво сільськогосподарської сировини у ТОВ «Хмільницьке» та Жданівському цукровому заводі.

Завдяки впровадженню принципів сталого розвитку, наша компанія забезпечує задоволення потреб наших клієнтів в отриманні високоякісної та здорової продукції з мінімальними енерго— та ресурсовитратами.

— Віднедавна компанія  втілює масштабну екологічну акцію «Зберігаємо довкілля з АСТАРТОЮ!». Що вона включає і які має наслідки?

— Наголошу, що сталий розвиток стає філософією АСТАРТИ та громад, нашим генетичним кодом. Відтак кожен із нас і всі ми разом свідомо змінюємо своє ставлення до навколишнього середовища, замислюємося над власним внеском у збереження довкілля і разом боремося проти глобальної зміни клімату.

Від 2018-го спільно з місцевими громадами в регіонах присутності компанії ми щороку активно проводимо акцію «Зберігаємо довкілля з АСТАРТОЮ». Це насправді масштабний і цілком свідомий захід, в якому за цей час узяли участь понад 14,5 тисяч людей, які разом висадили більше 50 тисяч зелених насаджень — дерев і кущів.

Якщо ви служите природі, вона служитиме вам, зазначав китайський філософ Конфуцій. Саме під таким девізом упродовж поточного квітня проходила наша екологічна акція, присвячена українському Дню довкілля (відзначається щороку третьої суботи квітня). Об'єднавши зусилля, ми зробити безліч добрих справ, усвідомлюючи, що природа буде стійкою лише тоді, коли про неї дбають.

Цьогоріч акція об'єднала 769 людей, ми озеленили 62 села та міста, висадивши 14105 дерев та кущів у семи областях України. З легкої руки нашої команди були закладені дубові ліси, березові гаї, липові алеї. На пришкільних подвір'ях з'явились яблуневі, вишневі, абрикосові сади, їх доглядатимуть діти, які теж долучилися до нашої команди екоактивістів.

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, який проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1972-го і відзначається щороку 5 червня, в рамках екоакції наші активісти добровільно прибирали території парків, скверів, прибережні зони річок. Загалом було зібрано і вивезено понад 88 тонн сміття. У такий спосіб ми довели, що майбутнє починається із нас самих!

Підготував Артем Житков. Фото компанії АСТАРТА

 

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"