Статті

Відкритий лист щодо відновлення роботи Відділення харчової та переробної промисловості НААН

Президії

Національної академії

аграрних наук України

 

 

Шановні члени Президії!

У переддень чергових виборів у НААН дозвольте проінформувати вас про мою окрему думку стосовно подій, що відбуваються в академії з 2011 року, з часу призначення президентом академіка НААН М.Д.Безуглого.

На моє глибоке переконання (моя думка доведена особисто до відома академіка М.Д.Безуглого влітку 2012 р. на зустрічі в Інституті агроекології та природокористування НААН), однією з помилок президента НААН Безуглого було те, що він за період свого президентства жодного разу не порадився з членами НААН – професіоналами та фахівцями харчової і переробної промисловості стосовно реформування та стратегії розвитку цієї науки і галузі, надважливої для економіки АПК держави.

М.Д.Безуглий є фахівцем з «Низькотемпературної консервації яйцеклітин і ембріонів у біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин», можливо саме тому ним (келійно!) у 2011 р. було прийняте хибне рішення про ліквідацію Відділення харчової та переробної промисловості НААН. Не допустимим також було об`єднання та підпорядкування цього підрозділу Відділенню аграрної економіки, яке, як показала практика, окрім збитків та втрат ні до чого не призвело.

Констатую: ліквідація Відділення харчової та переробної промисловості НААН призвела до великих втрат, передусім, авторитету НААН та України як держави, оскільки відбулося знищення і повна ліквідація окремих наукових напрямів харчової і переробної промисловості. У результаті такого реформування – НААН не стала головним координатором в науковому забезпеченні АПК, втративши безцінний досвід та напрацювання в зазначених напрямках. А саме: від НІВВ «Магарач» залишилася історія, невелика частка науковців і поки що приміщення на вул. Кірова, 31 у м. Ялта. Немає вже в Україні Інституту цукру, практично зруйновано Інститут спирту і т.д.

Науковці харчової і переробної промисловості, обурені і принижені «реформами та оптимізацією аграрної науки», запропонованими президентом М.Д.Безуглим та втіленими у життя директорським корпусом – «Нова хвиля реформ аграрної науки-2011».

Оскільки науковці харчової та переробної промисловості спроможні вирішувати важливі державні стратегічні питання розвитку науки і виробництва, вважаю за доцільне зробити наступне:

– негайно відновити діяльність Відділення харчової та переробної промисловості, яке має існувати самостійно без об`єднання з іншими відділеннями;

– з 2013 р. ввести в президії НААН на громадських засадах посаду віце-президента з питань харчової та переробної промисловості. На посаду академіка-секретаря Відділення харчової та переробної промисловості пропоную досвідченого та авторитетного науковця – професора з харчової промисловості Любомира Михайловича Хомічака, який працював академіком-секретарем цього відділення НААН до його ліквідації у 2011 р.

Харчова та переробна промисловість є гігантською індустрією з інженерною, біохімічною та хімічною галузями та наукою, і її представники у НААН не потребують кураторів з боку ветеринарних лікарів, зоотехніків, економістів-бухгалтерів та агрономів – науковців НААН. До того ж, Відділення харчової та переробної промисловості не повинне потерпати ні від надуманих мотивацій, економічних факторів, криз і негараздів, ані від посилань на малу кількість наукових установ з переробки сільгосппродукції в НААН.

Чому Інститут аграрної економіки один в системі НААН з економіки, відділення та члени академії економіки є, а економіки в країні немає?

Члени НААН з харчової та переробної промисловості України повинні самостійно вирішувати всі свої наукові проблеми, як це роблять в НААН члени академії з економіки, тваринництва, ветеринарії, рослинництва, землеробства.

Прошу цей лист довести до відома усіх членів НААН України.

З повагою,

академік НААН України Олександр Луканін

24.01.2013 р.

 

Також академік НААН, професор виноробства, доктор технічних наук Олександр Луканін 29.01.2013 р. направив листа Міністру аграрної політики та продовольства України М.В.Присяжнюку з проханням розглянути Відкритий лист до Президії Національної академії аграрних наук України і підтримати пропозицію щодо відновлення діяльності Відділення харчової та переробної промисловості НААН.

 

***

ЛУКАНІН Олександр Сергійович

Народився 7 листопада 1952 р. у м.Макіївка Донецької області.

У 1977 р. закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (нині – Одеська національна академія харчових технологій), спеціальність – інженер-технолог винороб.

У 1987 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» НААН захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка потокових технологій обробки соків, напоїв і вин препаратами на основі діоксиду кремнію».

У 1993 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» НААН захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Комплексна переробка яблук».

Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, спеціальність – переробка сільгосппродукції.

У 2000 р. обрано дійсним членом Міжнародної академії виноградарства та виноробства Відділення виноробства (м.Москва).

Вчене звання професора присвоєно у 2002 р.

Обрано у 2007 р. дійсним членом (академіком) УААН, спеціальність – технологія продуктів бродіння та виноробства.

У 1992 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки «За розробку і впровадження екологічно чистих потокових технологій прискореного виробництва харчових напоїв на основі використання нових препаратів діоксиду кремнію».

Автор 146 наукових праць, з них понад 100 наукових статей, 9 навчально-методичних посібників, у т.ч. 2 монографії, 1 підручник. Має 35 авторських посвідчень і патентів СРСР та України.

Джерело: Сайт НААН, uaan.gov.ua 

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"