Статті

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКОМ ТА КЕРІВНИКОМ АГРОПІДПРИЄМСТВА

На адресу газети «Агропрофі» надійшло чимало запитань щодо правового регулювання проблемних моментів у відносинах між власником та керівниками підприємств. Аби задовольнити всі звернення, цього разу ми зібрали одразу кілька запитів, аби отримати кваліфіковану відповідь від фахівця в галузі трудового права. Читати далі…

Консультує Тетяна ХРИСТЮК, адвокат, МЮФ Noerr, м.Київ:

Коли директор складає повноваження?
- Прошу надати консультацію щодо звільнення керівника нашого агропідприємства. Як нам відомо, керівник одночасно є найманим працівником, на якого поширюються вимоги Кодексу законів про працю (в т.ч. в частині звільнення) і водночас виконавчим органом підприємства, обрання (переобрання) якого згідно з нормами цивільного та господарського права є прерогативою власників компанії. Чи є різниця між поняттями «звільнення» та «переобрання» керівника?
З якого часу (з моменту підписання наказу про звільнення, з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами чи з моменту внесення змін до Єдиного державного реєстру і повідомлення всіх державних органів) припиняються повноваження директора як посадової особи (він втрачає право на підпис документів, представлення перед третіми особами тощо), а з якого – дія трудового договору?
Олесь К., м. Хмельницький

- Справді, оскільки керівник (директор) є одночасно органом компанії та найманим працівником такої компанії, щодо зміни керівника компанії застосовано регулювання як нормами корпоративного права, так і нормами трудового права. І, на жаль, українське законодавство не пропонує чіткої та узгодженої процедури зміни керівника з урахуванням вимог корпоративного та трудового права. Так, наприклад, згідно ст. 99 Цивільного кодексу України, керівник може в будь-який момент бути відсторонений від виконання своїх обов'язків на підприємстві. Однак, таке відсторонення не означає припинення трудових відносин з керівником і його звільнення. Частково відповіді на виникаючі у зв'язку з такою ситуацією питання дав Конституційний Суд України у своєму рішенні від 12 січня 2010 року у справі № 1-2/2010 про офіційній інтерпретації статті 99 Цивільного кодексу України. Так, Конституційний Суд України зазначив, що відсторонення члена виконавчого комітету товариства від виконання своїх зобов'язань, передбачене ст. 99 Цивільного кодексу України, не означає відсторонення такого члена як найманого працівника від своєї роботи в розумінні ст. 46 Кодексу законів про працю. Також у зазначеному рішенні Конституційного Суду України зазначається, що якщо керівник відсторонений від своїх зобов'язань як особа, що представляє виконавчий орган товариства, то це не тягне автоматичне його звільнення як найманого працівника згідно Кодексу законів про працю.
Відповідно, при відстороненні керівника підприємства, засновникам необхідно оперативно вирішувати питання звільнення або переведення директора з посади директора у відповідність з нормами трудового права.
Слід зазначити, що звільнення означає припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Відповідно, трудовий договір з керівником (трудові відносини) припиняються в день звільнення, який зазначається в наказі про звільнення директора.
«Переобрання» керівника означає припинення виконання повноважень органу підприємства (директора) однією особою (у разі одноособового директора) і призначення нового органу підприємства (директора). На жаль, відповідь на питання про момент припинення повноважень директора як посадової особи не настільки однозначна. Багато в чому відповідь на це питання залежить від того, як буде сформульовано рішення засновників про зміну директора. Абсолютно чітко зрозуміло в даному випадку лише одне, що таке переобрання керівника вимагає чіткої і продуманої з боку засновників компанії схеми дій.

Один директор добре,
а два – краще?
- Якщо на сільськогосподарському підприємстві сформовано не одноосібний (директор), а колегіальний (дирекція, правління) виконавчий орган, чи спрощує це процедуру відсторонення керівника від його обов'язків та чи зменшує ризики, пов'язані із заподіянням з його боку шкоди підприємству? Якщо так, то яким чином?
Іван Г.,
Кіровоградська обл.

- Якщо на підприємстві функціонує колегіальний орган управління (дирекція або правління), то в разі відсторонення керівника від його обов'язків, його функції можуть бути перенесені на одного чи кількох посадових осіб колегіального органу, шляхом, зокрема, видачі довіреностей і т.д. Безумовно, якщо виконавчий орган підприємства є одноособовим (директор), то в разі відсторонення / припинення повноважень такого органу і до моменту належного оформлення призначення нового директора, може виникнути ризик блокування діяльності підприємств, оскільки, наприклад, навіть після призначення нового директора і до моменту внесення відомостей про директора в дані Єдиного державного реєстру, на наш погляд, такий директор «обмежений» у взаєминах з третіми особами. На підприємстві з діючим колегіальним виконавчим органом, функції керівника, що він виконував раніше, можуть бути оперативно передані його заступнику або іншій особі цього органу за дорученням або ж на підставі відповідних положень статуту підприємства, що, на наш погляд, знижує ризики для підприємства в такій «перехідний» період.

Якщо директор шкодить власнику агробізнесу?
- Яким чином можна усунути директора аграрного підприємства від виконання своїх обов'язків для того, щоб у законний спосіб захистити інтереси власника компанії, якщо дії керівника створюють загрозу таким інтересам?
Вадим К., Житомирська обл.

- Як уже зазначалося вище, у корпоративному праві є поняття відсторонення керівника від виконання ним своїх обов'язків згідно ст.99 Цивільного права Україну. При цьому трудове законодавство України також передбачає відсторонення працівника від роботи. Так, згідно зі ст. 46 КЗпП, власник або уповноважений ним орган може відсторонити працівника від роботи:
- в разі появи на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного чи токсичного сп'яніння;
- у разі відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
До таких «інших випадків» відноситься, зокрема, припинення повноважень керівника підприємства-боржника та органів управління підприємства-боржника у процедурі відновлення платоспроможності, а також тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади у разі грубого або систематичного порушення цією особою вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» або нормативно-правові акти Національного банку України тощо.
Варто зазначити, що в разі відсторонення від роботи трудові правовідносини і дія трудового договору (контракту) тривають, хоча працівник тимчасово до роботи і не допускається.
Відсторонення від роботи використовується як тимчасовий захід до прийняття остаточного рішення про можливість або неможливість виконання працівником передбаченої трудовим договором роботи або перебування його на певній посаді. Після закінчення терміну відсторонення від роботи працівник, залежно від наявних підстав, може бути допущений до роботи, переведений на іншу роботу або звільнений з роботи. Зокрема, працівник може бути допущений до роботи, якщо відсторонення було незаконним або усунуто причини такого відсторонення, тобто працівник виконав умови допуску до роботи (успішно пройшов обов'язковий медичний огляд, перевірку відповідних знань тощо).

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"