Статті

АЛЛА ІЗМЄСТЬЄВА: «ВИСОКИЙ НІБУЛОНІВСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ — В ОСНОВІ ВСІХ ПРОЄКТІВ КОМПАНІЇ»

«НІБУЛОН» — вертикально інтегрована українська компанія, лідер вітчизняного аграрного ринку, один із найбільших сільгоспвиробників, інвесторів та експортерів — 5 грудня 2021 року відзначатиме 30-річчя від дня заснування. Одноліток незалежної України, народжений доленосного 1991-го, «НІБУЛОН» разом із країною продовжує розвиватись, гартуватись і ставати сильнішим.

«НІБУЛОН» розвиває свої проєкти сталого розвитку, ґрунтуючись на Принципах глобального договору ООН, які зокрема охоплюють питання захисту довкілля. Відтак від моменту заснування компанія свідомо підтримує дбайливий підхід до вирішення екологічних завдань, реалізовує ініціативи щодо підтримки посилення екологічної відповідальності, заохочує розробку та розповсюдження екологічно безпечних технологій. Компанія втілює Нібулонівський екологічний стандарт, ціллю якого є популяризація на власному прикладі екологічно безпечного та відповідального бізнесу.

5 червня людство відзначило Всесвітній день охорони довкілля, проголошений Генеральною асамблеєю ООН 1972 року, відомий в Україні як День еколога.

З цієї нагоди в рамках спеціального інформаційного проєкту нашого видання «Одноліток незалежності» пропонуємо вашій увазі розмову з начальницею відділу охорони навколишнього середовища ТОВ СП «НІБУЛОН» Аллою Ізмєстьєвою.

— Алла Олексіївна, сьогодні компанія «НІБУЛОН» має близько півсотні підрозділів у 13 областях України. І всі вони у той чи інший спосіб впливають на довкілля. Із щорічних відкритих звітів компанії випливає, що ви всіляко намагаєтесь цей вплив мінімізувати. Наскільки вам це вдається?

— Кожна людина так чи інакше у процесі своєї життєдіяльності впливає на довкілля, і що менший цей вплив, то краще і для природи, і для самої людини. І ми робимо все, щоби цей вплив був мінімальним.

Сьогодні компанія «НІБУЛОН» є яскравим прикладом соціально відповідального великого бізнесу, що будується на принципах соціальної справедливості, екологічної доцільності, збереження навколишнього середовища та небайдужого ставлення до проблем захисту довкілля.

У стратегії нашої компанії ключовими є питання оптимального використання ресурсів, застосування природозберігаючих та енергоощадних технологій, створення якісної та екологічно прийнятної продукції, екологічного поводження з відходами, проведення природоохоронних заходів тощо.

Компанія у своїй багатоплановій діяльності неухильно втілює власний екологічний стандарт, ціллю якого є популяризація на своєму прикладі екологічно безпечного та відповідального бізнесу. Для цього в компанії створено відділ охорони навколишнього середовища, де працюють фахівці найвищого рівня, які вивчають кращі світові наукові досягнення в галузі збереження довкілля і максимально впроваджують їх у діяльності компанії.

Відтак підприємство вкладає значні фінансові ресурси в охорону навколишнього природного середовища, тільки протягом останніх п'яти років обсяг екологічних витрат компанії склав понад 300 млн грн (2016 р. — 44,51 млн грн; 2017 — 72,359 млн грн; 2018 — 23,826 млн грн; 2019 — 44,946 млн грн; 2020 — 45,042 млн грн).

Як відкрита прозора компанія, ми розповідаємо про наші екологічні ініціативи, закликаючи до них й інші підприємства, щороку готуємо соціальні звіти і розміщуємо їх у вільному доступі, де віддзеркалені наші здобутки і досягнення попереднього року, у тому числі в галузі екології та природокористування.

— Розкажіть, будь ласка, що являє собою Нібулонівський екологічний стандарт? Як давно він втілюється і на що розповсюджується?

— Нібулонівський екологічний стандарт — це обов'язкова екологічна складова при ухваленні компанією будь-якого рішення, незалежно від того, це впровадження технології або нового виробництва, придбання устаткування, витратних матеріалів, надання або отримання послуг тощо.

Пріоритетом кожного рішення, в тому числі і проєктного, є мінімізація впливу на навколишнє середовище, екологічна безпека, застосування енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій та пристроїв.

Втілення екологічного стандарту охоплює всі сфери діяльності компанії та розповсюджується на діяльність контрагентів, підрядників, постачальників, що пов'язані з компанією відповідними договірними зобов'язаннями. При цьому екологічні критерії рік від року підвищуються, орієнтуючись на кращі світові досягнення та вимоги національного та європейського законодавства.

— Забруднення повітря є нагальною проблемою для України. Галузь АПК, звісно, завдає менше шкоди проти хімкомбінатів і ГЗК, тим не менше вона перебуває в трійці галузей, які, згідно до Європейського зеленого курсу, мають суттєво скоротити викиди парникових газів. Які практичні кроки компанії в цьому напрямку?

— Станом на сьогодні спостерігається збільшення попиту в експорті з України до країн ЄС сільськогосподарських культур, призначених для подальшої переробки на біопаливо: ріпаку для виробництва біодизелю, кукурудзи для виробництва біоетанолу. Вимоги щодо скорочення парникових викидів при виробництві біопалива встановлені Директивою №2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел», що поширюється і на постачальників сировини. Проте варто зазначити, що найбільш затребуваною є продукція із найнижчими коефіцієнтами парникових викидів.

Компанія «НІБУЛОН», будучи екосвідомим підприємством, у всіх напрямах своєї діяльності успішно реалізує систему комплексних заходів, які спрямовані на мінімізацію зокрема і викидів парникових газів.

Так, розбудовуючи інфраструктуру, зводячи нові підприємства, «НІБУЛОН» уже на рівні проєктів закладає сучасні технології захисту довкілля, у тому числі й атмосферного повітря від забруднення викидами, включаючи викиди парникових газів. Насамперед, це мінімізація та локалізація викидів пилу зернових та олійних культур на елеваторних потужностях компанії за рахунок застосування закритої технології прийому, переміщення та обробки зернових вантажів (сушіння, очистка), а також відведення запиленого повітря від вузлів перевантажень по системах повітропроводів (системи аспірації) з його очищенням перед викидом в атмосферу. Позитивний ефект технологій підвищується за рахунок придбання та установки потужного ефективного пилоочисного обладнання від провідних світових виробників, таких як: «Simatek», «CimbriaUnigrain» (Данія), «Schmidt-Seeger», NEUERO (Німеччина), Telestak (Великобританія) та ін., що забезпечує зниження концентрації пилу при викиді в атмосферу з 6000 мг/м3 до 20 мг/м3, при нормі в Україні 50 мг/м3. Окрім того, компанія постійно проводить озеленення територій і, що дуже важливо, нарощує обсяги перевезень вантажів найбільш екологічним видом транспорту — водним.

Під час вирощування сільськогосподарської сировини основними потенційними джерелами викидів парникових газів є процеси внесення мінеральних і органічних добрив та згорання палива у двигунах сільгосптехніки. Задля мінімізації викидів компанія реалізує комплексний підхід: лабораторне дослідження родючих властивостей ґрунту для відповідального внесення добрив; застосування ефективних ґрунтообробних технологій (глибоке рихлення), обробка стерні біодеструктором, що дозволяє зменшити кількість внесення мінеральних добрив; постійне оновлення парку сільгосптехніки та контроль раціонального її використання (оснащення GPS), відпрацювання логістики її переміщень між полями, використання палива Євро-5; підвищення кваліфікації штатного персоналу сільськогосподарських підрозділів, використання програмного забезпечення для ведення точного обліку внесення добрив, засобів захисту рослин та використання палива.

Автомобільний парк компанії налічує 60 нових сучасних тягачів: «Mercedes» (Німеччина), «Scania» (Швеція) та «Volvo» (Бельгія та Швеція), що оснащені системою SCR, яка забезпечує упорскування у вихлопну трубу рідини AdBlue® (32,5% розчин сечовини та очищеної води), завдяки чому знижується рівень оксиду азоту (NOx) у вихлопних газах двигунів.

Значних результатів вдалося досягнути завдяки реалізації з 2009 року нашої масштабної інвестиційної програми з відродження Дніпра та Південного Бугу як транспортних артерій України. Окрім очевидних переваг щодо логістики та організації виробництва, програма має важливе економічне та соціальне значення як для місцевих громад, так і для розвитку України в цілому. Адже переорієнтація вантажопотоків з автомобільних доріг на внутрішні водні шляхи розвантажить автошляхи, що в подальшому збереже їхній стан та дозволить скоротити витрати на подальший ремонт, забезпечить зменшення техногенного навантаження на об'єкти довкілля від наземного транспорту і, відповідно, покращити якісні показники атмосферного повітря населених пунктів. Наприклад, минуло 5 років із відновлення судноплавства на Південному Бузі (2016 р.), а вже сьогодні ми маємо вражаючі результати: цією річкою перевезено майже 3 млн тонн вантажів, завдяки чому автомобільну трасу Р06 «Ульянівка-Миколаїв» у межах Миколаївської області розвантажено на близько 125 тис. зерновозів, що пов'язано зі скороченням викидів продуктів згоряння палива на 14,95 тис. тонн, серед яких викиди парникових газів у перерахунку на еквівалент СО2 становлять 13,747 тис. тонн. Відповідно у населених пунктах Вознесенськ та Нова Одеса, що розміщені вздовж автомобільної траси Р06, покращилась якість повітря і, як наслідок, кожний їх мешканець рік від року вдихає з атмосферним повітрям на 64,8 кг (!) менше забруднюючих речовин. Такий позитивний ефект є всюди, де працюють сучасні підприємства «НІБУЛОНа».

Загалом внутрішніми водними шляхами компанія «НІБУЛОН» за роки діяльності транспортувала вже 22,6 млн тонн різноманітних вантажів, а значить автошляхами країни не проїхало близько 950 тис. вантажівок.

Цю унікальну та корисну ініціативу компанії високо оцінила міжнародна спільнота. Маємо і цінну нагороду від ЄБРР, який визнав «НІБУЛОН» бронзовим призером у категорії «Екологічні і соціальні інновації».

— За запасами питної води Україна, на жаль, посідає 125 місце у світі, і забезпеченість питною водою одного українця в 2,5-3 рази менша за європейця. Якість також бажає кращого. Як ставиться компанія до проблеми дефіциту та якості питної води і що практично робить, щоби цей дефіцит принаймні не зростав?

— Водопостачання наших підрозділів більшою мірою автономне, з підземних водозаборів, їх у нас майже 50. Об'єм забору води з підземних джерел складає більше 85% від загальних обсягів водокористування підприємства. Так, на новозбудованому підрозділі — філія «Зеленодольська», джерелом водопостачання є поверхневий водозабір з річки Дніпро. Поки що це єдиний підрозділ, де питні та господарсько-побутові потреби у воді задовольняються таким чином. Зазвичай ми використовували поверхневі водозабори виключно для технічних потреб.

Безумовно, компанія дотримується принципів раціонального водокористування, основні з яких — це підтримка технічно-справного стану водопровідних мереж та приладів, а також точний водооблік із використанням вимірювальних засобів та контроль. Всі джерела водопостачання захищені від забруднення як самою конструкцією водозабору, так і завдяки дотриманню правового режиму зони санітарної охорони (ЗСО), включаючи огородження території І поясу суворого режиму для обмеження доступу сторонніх осіб.

Наші виробничі підрозділи розташовані в сільській місцевості, де відсутня інфраструктура для відведення зворотних вод. Відтак ми оснастили наші підрозділи локальними каналізаційними системами з очисними спорудами: господарсько-побутові стічні води проходять повне біологічне очищення із застосуванням ультрафільтраційних мембран європейського виробництва. А для поверхневих стічних вод (дощових, поталих, поливно-мийних) застосовується відстій та сепарація нафтопродуктів. Якість очищення дозволяє відводити очищені зворотні води у водойми або використовувати їх на технічні потреби підрозділу компанії, наприклад, для поливу декоративних насаджень, миття доріг тощо.

Компанія дбає і про збереження здоров'я своїх працівників, одну із головних ролей у цьому відіграє забезпечення побутових потреб робітників якісною водою. Задля цього на підприємстві встановлено та експлуатується 48 одиниць устаткування водопідготовки, що підібране відповідно до якості вхідної води.

«НІБУЛОН» є соціально відповідальною компанією та інвестує значні кошти і в розвиток інфраструктури різних регіонів, де працює. Щорічно «НІБУЛОН» виділяє кошти на розвиток соціальної інфраструктури районів, вкладає десятки мільйонів гривень в медичне устаткування, ремонт доріг, проведення освітлення, фінансування освітніх та культурних проєктів у селах та містах і зокрема й відновлення водогонів.

Відновлення водогонів та свердловин є одним із найважливіших напрямів наших соціальних програм у селі. Зокрема лише протягом 2016-2021 рр. для 6 сільських громад ми здійснили ремонт та технічне обслуговування водних свердловин, що експлуатуються з радянських часів та є єдиним джерелом водопостачання. Загальна вартість робіт — понад 11 млн грн. Щорічно у водогони 7 громад «НІБУЛОН» безкоштовно подає 100 тис. м3 води, самостійно сплачуючи державні платежі за використану воду. Так, у с. Лідіївка Доманівського району Миколаївської області компанія взяла участь у капітальному ремонті водогону села, відтак замінено на поліетиленові 7,78 км труб із заведенням їх у 136 дворів та встановленням для кожного двору водолічильників. У с. Мар'янське Апостолівського району Дніпропетровської області компанія виконала реконструкцію водогону, довжина прокладеного водогону склала 7,96 км. Відтак у населеному пункті значно покращилась якість води для споживання населенням за рахунок перепідключення водогону до сучасних очисних споруд та заміни азбестових труб на поліетиленові. У с. Широке Снігурівського району Миколаївської області, де підземна вода має високий рівень мінералізації, що шкідливо впливає на здоров'я мешканців, коштом компанії встановлено устаткування водопідготовки потужністю 1,0 м3 на годину, відтак щороку більше 300 м3 високоякісної питної води безкоштовно передається мешканцям.

— Окремо хочеться розпитати про будівництво компанією комплексу очисних споруд у Біленькому на Запоріжжі, в ході зведення річкового терміналу «Хортиця». Чия то була ініціатива і в скільки вона обійшлась компанії?

— 7 квітня 2017 року у с. Біленьке Запорізького району Запорізької області відбулося урочисте відкриття об'єкта соціальної інфраструктури — каналізаційні очисні споруди потужністю 2000 м3 на добу, збудовані та реконструйовані за рахунок і зусиллями нашої компанії.

Це історична для всього села подія, адже на цей важливий об'єкт соціальної інфраструктури тут чекали більше 20 років. Історія будівництва каналізаційних очисних споруд у Біленькому тривала ще з 1992 року, коли було розроблено проєкт «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 1000 м3/сут.». У зв'язку з тим, що проєкт до 2002 року не був реалізований, а відтак — застарів, 2002 року на замовлення Управління капітального будівництва Запорізької ОДА ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» відкоригувало проєктні рішення щодо удосконалення технологічної схеми очищення. У ході будівництва проєкт коригувався тричі (2005, 2011 та 2014 рр.). Таким чином, за 10 років (2003-2013 рр.) об'єкт був збудований, але на введення в експлуатацію не вистачило ні грошей, ні волі. До того ж, байдужість тодішньої місцевої влади призвела до того, що об'єкт було занедбано, а матеріали та обладнання — розкрадені. 2014 року було навіть відкрито кримінальне провадження щодо розкрадання.

Таким чином, увесь час тисячі тонн неочищених вод від дитячого садка, лікарні, школи та колонії загальним обсягом близько 67 тис. м3 на рік продовжували скидатися у Дніпро.

Розуміючи, що накопичення неочищених стоків несе небезпеку для здоров'я людей, адже поросла на підтопленій території водна рослинність та очерет є сприятливим середовищем для розвитку хвороботворних мікроорганізмів, а застійна вода є джерелом смердючих запахів і вірогідним носієм інфекцій, фактично за місяць «НІБУЛОН» завершив цей довгобуд та передав довгоочікуваний об'єкт громаді.

Тепер мешканці села використовують високоякісну воду, яка очищується за багатоступеневою технологією, що включає механічне, біологічне очищення та дезінфекцію (знезараження), і є високоефективною для захисту довкілля. Контроль технології очищення стоків здійснює лабораторія, що оснащена за рахунок нашої компанії сучасним лабораторним обладнанням, меблями, хімічним посудом та реактивами.

«НІБУЛОН» також подбав про санітарно-побутові потреби обслуговуючого ці очисні споруди персоналу: у виробничо-допоміжній будівлі влаштовано теплі, гарно освітлені кабінети, майстерню, гардеробні для вуличного та спеціального одягу, санітарно-гігієнічні приміщення, подбала компанія і про благоустрій та озеленення території очисних споруд. Загалом на даний соціальний проєкт «НІБУЛОН» направив 10 млн грн.

— Побутує думка, що допоки річкове судноплавство «в загоні», наші річки чисті. Щойно ми його розбудуємо, втратимо джерело води для людей і довкілля на всій території?

— Ходіння наших суден річковими водними шляхами не завдасть шкоди водному середовищу, адже ми ретельно для цього підготувались. Сучасний флот компанії, який налічує 82 одиниці, відповідає вимогам Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню моря із суден «Marpol 73/78», про що Регістром судноплавства України на кожне судно видане Міжнародне свідоцтво. Починаючи з 2017 року плавзасоби підприємства оснащуються устаткуванням для очищення мийної води з системою її повторного використання. На всіх наших причалах організовано пости обслуговування плавзасобів, які приймають стічно-фекальні води, суднові відходи, заправляють судна пальним та питною водою. Заправка паливом обов'язково зумовлює захист водного середовища від негативних наслідків аварійних ситуацій: для постановки заправника на причалі влаштовано майданчик, що по периметру має обвалування. Щоразу при заправці на водну поверхню встановлюється бонова загорожа, що охоплює зовнішній контур судна. Всього на наших річкових підприємствах налічується 1240 метрів бонової загорожі. На нашому суднобудівно-судноремонтному заводі, крім вищеназваних заходів, організовано пост прийому лляльних вод. Перелічені заходи унеможливлюють забруднення укаїнських річок з суден компанії.

Утім проблема забруднення річок з суден дійсно існує, адже із набуттям чинності Закону України «Про внутрішній водний транспорт» річкове судноплавство пожвавиться і час покаже, чи готові інші судноплавні компанії забезпечити захист водного середовища від своєї діяльності на річці. Закон має дуже багато критично неприйнятних положень, які просто знищать Україну як державу та призведуть до страшних наслідків для екології країни через допускання скидання нечистот у русі суден по всій довжині Дніпра, у тому числі у м. Київ.

— На річках компанія проводить днопоглиблювальні роботи. Наскільки вони є безпечними для довкілля, адже кудись доводиться скидати мул, донний ґрунт, брудну воду? Як це впливає на мешканців водойм, на тваринний та рослинний світ загалом?

— Днопоглиблювальні роботи для забезпечення прохідних глибин операційної акваторії та водного підходу до вантажних причалів виробничих підрозділів компанії здійснюються на підставі проєктів, у складі яких вже визначені площа виконання робіт, об'єми утворення донних ґрунтів, їхній склад, забрудненість тощо.

На підставі результатів розрахунків та передпроєктних досліджень формуються проєктні рішення щодо поводження з донними ґрунтами та розробляються заходи, у тому числі і компенсаційні. Задля мінімізації впливів на довкілля берегові відвали ґрунтів днопоглиблення мають спеціальну конструкцію: обвалування по периметру, вертикальне планування підошви з сформованою відстійною зоною, що оснащується скидальними трубами. По завершенні днопоглиблювальних робіт проводиться рекультивація берегових відвалів із впровадженням заходів озеленення, що узгоджуються з громадою. Наприклад, засівання кормовими травами, що дає додаткові площі пасовищ, або висадка зелених насаджень, що укріплює береги та дає додаткові зелені зони для відпочинку. Тож після завершення днопоглиблювальних робіт ніякого безладу на прибережних ділянках та брудної води ми не залишаємо.

«НІБУЛОН» із початку провадження інвестиційної програми щодо відновлення судноплавства внутрішніми водними шляхами в якості компенсації рибному господарству здійснює зариблення річок Дніпро та Південний Буг, а також Каховського, Канівського, Кременчуцького та Дніпровського водосховищ. А це — майже 66 тонн рибопосадкового матеріалу товстолоба, білого амура та коропа на загальну суму 2,82 млн грн.

Крім того наша компанія на постійній основі провадить озеленення своїх та суміжних територій, протягом впровадження своєї інвестиційної програми. Ми висадили понад 30,9 тис. одиниць зелених насаджень на загальну суму 1,6 млн грн.

— Оперативне розчищення «НІБУЛОНом» Молочного лиману 2018-го убезпечило нас від справжнього екологічного лиха — загибелі десятків тисяч піленгасів, що отримали змогу повернутись в Азовське море. Для компанії то був справжній виклик? Наскільки ви були до нього готові? Чи часто компанії доводиться оперативно рятувати екологію, бо більше нікому? Є у вас планові екороботи, чи надаєте ви допомогу стороннім організаціям?

— Ситуація, що склалася навколо Молочного лиману — нестандартна: це не результат господарської діяльності людини, а скоріше результат відсутності такої діяльності. Восени 2017-го в Молочному лимані, що розташований на території Приазовського національного природного парку, загинуло від 20 тис. піленгасів, які навесні зайшли в лиман на нерест, застрягли на мілині і задихнулися. Причиною цьому став рівень води в лимані, що з кожним роком катастрофічно падає. Єдиним виходом у море залишалась штучна протока, яка потребує регулярного очищення від штормових наносів піску. Сума збитків склала 20 млн грн.

Для вирішення проблеми з обласного бюджету Запоріжжя були виділені кошти, але після проведення кількох тендерів роботи так і не були виконані. Так минув рік, 2018-го ситуація повторилась внаслідок неодноразового зриву торгів у системі ProZorro. З огляду на нагальність ситуації та незворотність можливих наслідків тодішній голова ЗОДА Костянтин Бриль звернувся за допомогою до компанії «НІБУЛОН», і ми як «служба надзвичайних ситуацій» прийшли на порятунок, призупинивши виконання важливих для нас робіт. Ґрунтосос «НІБУЛОН-7» у терміновому порядку був перебазований автомобільним транспортом у Запорізьку область, роботи по відновленню водного сполучення між азовським морем та молочним лиманом були виконані безоплатно (а собівартість склала 437,708 тис. грн).

І такі випадки спасіння компанією природних комплексів непоодинокі, восени 2020 року аналогічні роботи по розчищенню існуючих каналів водообміну силами нібулонівської гідротехніки виконані на озері Боброве, що на Херсонщині, навесні 2021-го прочищено русло та відновлено течію річки Ягорлик, що на Одещині.

Природоохоронні плани та звіти щодо їхнього виконання ми складаємо щороку, з таким великим господарством без цього ніяк не обійтись. Тим більше свої природоохоронні плани ми подаємо до світових банківських установ, за підтримки яких веде інвестиційну діяльність компанія «НІБУЛОН».

— Як компанія ставиться до якості і захисту ґрунтів, адже ви маєте в обробітку чималу площу ріллі? Як співпрацює ваш відділ із блоком лабораторій?

— Якість рослинної продукції залежить від поживних властивостей ґрунту на полях, де вона вирощується. На наших виробничих підрозділах працюють висококваліфіковані фахівці, що мають досвід та знання для вирощування якісної рослинної продукції, при цьому зберігаючи поживну цінність земель. Допомагає їм у цьому блок високотехнологічних лабораторій компанії, які оснащені найсучаснішим та високоточним обладнанням від провідних світових виробників. Окрім іншого лабораторії спроможні виконувати дослідження ґрунтів за показниками родючості, завдяки чому вдається в розрізі кожного поля оптимізувати кількість внесення добрив та пестицидів, проводити планові сівозміни, своєчасно вносити корективи в агротехнологію. До речі, не останнє місце в цьому займає видовий склад та технічний стан сільськогосподарської техніки, що обробляє поля, який компанія постійно поновлює.

За результатом індивідуального підходу до кожного поля вдається отримати високу його віддачу по врожайності та якості зернових і олійних культур. Виробничо-технологічна лабораторія компанії відповідно до галузі атестації виконує дослідження продукції власного виробництва та фермерських господарств за вмістом токсичних елементів (мідь, цинк, ртуть, кадмій, свинець), залишкових кількостей пестицидів, вмісту мікотоксинів та радіонуклідів, ГМО.

Важливо, що якість вирощеної продукції відповідає найсуворішим вимогам як українських, так і зарубіжних споживачів. І 90% від загального валу виробленої зернової продукції традиційно складає високоякісне продовольче зерно.

Хіміко-технологічна лабораторія компанії веде виробничий контроль ефективності технологічних процесів, моніторинг стану об'єктів навколишнього природного середовища в зоні діяльності виробничих підрозділів «НІБУЛОНа». На договірних засадах до екологічного моніторингу долучаються наукові установи: Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Херсонський Державний аграрно-економічний університет, лабораторія Дніпро-Бузького басейнового відділу ДУ «Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті».

— Україна долучається до Європейського зеленого курсу, зокрема, до скорочення та утилізації відходів виробництва, переходу на відновлювальні джерела енергії. Які кроки робить компанія в цьому напрямку?

— «НІБУЛОН» у своїх підрозділах впроваджує європейський підхід щодо роздільного збирання виробничих відходів із подальшою передачею їх ліцензованим організаціям для утилізації або повторного використання в якості сировини.

Наші виробництва пов'язані з утворенням 45 видів відходів — це відходи машинно-тракторного парку та флоту, суднобудування, тваринницьких комплексів, елеваторного та сільськогосподарського виробництва. Тільки 2020 року нами передано на утилізацію ліцензованим організаціям 186,719 т відходів, реалізовано як вторинну сировину 3430,070 т та використано для власних потреб 27746,430 т відходів, включаючи 27209,093 т гною в якості органічного добрива.

При постійному підвищенні цін на традиційні види палива (природний газ, дизельне пальне, електроенергія) мінімізація витрат енергоносіїв стає все більш прогресивною тенденцією. На підрозділах компанії енергозберігаючі заходи провадяться в рамках власної програми:

— дооснащення газових топкових твердопаливними котлами, що працюють на різних видах палива (дрова, пелети, брикети). Проєкти вже реалізовані на 5 підрозділах;

— впровадження технології переробки в паливні брикети мертвих зернових відходів (вміст зерна ?2%) на устаткуванні українського підприємства ТОВ «Зерма-Україна». Виробництво паливних брикетів запущено наприкінці 2017 р. та забезпечує твердим паливом не тільки підрозділи компанії, а й місцеві соціальні об'єкти (школи, дитсадочки, лікарні). Крім того впровадження зазначеної технології вирішує проблему утилізації насіння карантинних бур'янів та зменшення навантаження на сміттєзвалища на 1,0 тис. т відходів на рік;

— впровадження технології утилізації відпрацьованих масел (гідравлічні, трансмісійні, редукторні, моторні, картерні, компресорні), що утворюються від існуючих у компанії виробничих процесів. 2018 року встановлено два рідкопаливних котли CLEAN BERN (виробництво США), конструкція яких дозволяє працювати на нафтовідходах, утворених при технічному обслуговуванні флоту компанії, автотранспорту, технологічних споруд тощо. З початку експлуатації котлів утилізовано 35,301 т нафтовідходів шляхом використання в якості палива для отримання енергії (опалення та підігрів води в приміщеннях СТО). Зазначена діяльність провадиться на підставі ліцензії щодо поводження з небезпечними відходами, що видана Міндовкілля України;

— впровадження технологій з використанням сонячної енергії для забезпечення гарячою водою побутових потреб підрозділів. Починаючи з 2017-го газові топкові підрозділів дооснащуються геліосистемами Vaillant VFK 135/2 VD, наразі їх 14.

І ми не зупиняємося на досягнутому, а продовжуємо шукати нові можливості для переходу на відновлювальні джерела енергії.

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"